Skandinaviens kort Ørebro København Oslo Århus Malmø Leksand Geilo

Hva er TegNorden?

TegNorden er et prosjekt hvor målet er å gi døve og hørselshemmede barn, unge og voksne mulighet til å utvikle deres nordiske tegnspråk- og kulturkompetanse
På webstedet TegNorden får man informasjon og fortellinger fra nordisk litteratur, videoer som viser tegnspråkvariasjoner, slang, antonymer og korte beskrivelser av hvert lands tegnspråk.
Marie

Marie Seiler

16 år
København


Christoffer

Christoffer Rainer Kværner

16 år
Jessheim


Jonna

Jonna Delvert

17 år
Örebro


Schwung
www.schwung.dk


Schwung
Kommunikasjonsvirksomhet
Prosjektleder for TegNorden

Supervisuell
www.supervisuell.no


Supervisuell
Film, media og kommunikasjon

Döviana
www.doviana.se


Döviana
Konsulentfirma for tilgjengelighet