Skandinaviens kort Ørebro København Oslo Århus Malmø Leksand Geilo

Vad är TegNorden?

TegNorden är ett projekt som syftar till att ge döva och hörselskadade barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utveckla sina nordiska teckenspråk och kulturkunskaper.
Man kan samla information och berättelser från varje land som man sedan kan använda i skolorna som t.ex. nordisk litteratur, och det kommer även att finnas videor på olika teckenspråks variationer som slang, antonymer och korta beskrivningar på varje lands respektive teckenspråk.
Marie

Marie Seiler

16 år
Köpenhamn


Christoffer

Christoffer Rainer Kværner

16 år
Jessheim


Jonna

Jonna Delvert

17 år
Örebro


Schwung
www.schwung.dk


Schwung
Kommunikationsverksamhet
Projektledare för TegNorden

Supervisuell
www.supervisuell.no


Supervisuell
Film, media och kommunikation

Döviana
www.doviana.se


Döviana
Projekt och Tjänster, bl. a. tillgänglighet