Skandinaviens kort Ørebro København Oslo Århus Malmø Leksand Geilo

Hvad er TegNorden?

TegNorden er et projekt, der har til mål at give døve og hørehæmmede børn, unge og voksne mulighed for at udvikle deres nordiske tegnsprog og kulturkompetencer.
Man kan hente oplysninger og fortællinger fra hvert lands læseplan vedr. Nordisk litteratur, desuden vil der være videoer af tegnsprogsvariationer, slang, antonymer og korte beskrivelser på hver deres respektive tegnsprog.
Marie

Marie Seiler

16 år
København


Christoffer

Christoffer Rainer Kværner

16 år
Jessheim


Jonna

Jonna Delvert

17 år
Örebro


Schwung
www.schwung.dk


Schwung
Kommunikationsvirksomhed
Projektleder for TegNorden

Supervisuell
www.supervisuell.no


Supervisuell
Film, medie og kommunikation

Döviana
www.doviana.se


Döviana
Konsulentfirma for tilgængelighed